Operatørlås på mobil

Frem til 2015 var det svært vanlig å kjøpe mobil til 1 krone, binde seg til et bestemt abonnement i tolv måneder og være bundet til en operatør i samme tidsperiode. Det er dette som utgjør operatørlås. De fleste telefoner i dag selges uten dette, men du kan finne brukte telefoner som har det. Her får du mer informasjon om operatørlås, hva dette er og hvordan du kan bli kvitt denne.

Hva er operatørlås?

Enkelt forklart betyr operatørlås at mobilen er låst til en bestemt operatør. Den kan med andre ord ikke benyttes med SIM-kort som ikke er fra denne leverandøren. Når mobilen er operatørlåst har du forpliktet deg til å betale for et bestemt abonnement i en bestemt periode. Etter at denne perioden er over kan du gå over til et annet abonnement.

I dag er det ganske uvanlig med operatørlås på mobilen, på grunn av økt konkurranse mellom de ulike mobiloperatørene. Har du derimot en eldre mobiltelefon som er kjøpt før 2015, kan den være operatørlåst. Hvis du kjøper mobiltelefon med abonnement og får en god avtale mot å binde deg, kan du også oppleve å bli låst til operatøren.

Forsøker du å benytte deg av et annet SIM-kort i avtaleperioden vil du få opp feilmeldinger. Hva som står i feilmeldingen kan variere, men det er i hovedsak “Ugyldig SIM-kort”, “Sett inn korrekt SIM-kort” og “SIM avvist” som går igjen. Får du opp en av disse meldingene må du bytte til et annet SIM-kort for at telefonen skal fungere. Eventuelt kan du ta kontakt med operatør for å få opphevet operatørlåsen.

Hvordan oppheve operatørlås på mobil?

Det er ingen automatikk i opphevingen av operatørlås på mobilen. Selv om perioden er over, blir ikke telefonen automatisk låst opp. Du vil derfor oppleve å få feilmeldinger hvis du bruker andre SIM-kort frem til du har vært i kontakt med din mobiloperatør.

Metoden for oppheving av operatørlås kan imidlertid variere fra operatør til operatør. Hos noen må du oppgi telefonens IMEI-nummer. Dette nummeret finner du under ‘Om mobilen’ i innstillingene. Du kan også få nummeret ved å taste *#06# på tastaturet, som om du skal ringe et nummer. Uavhengig av dette må du kontakte kundesupport for å få fjernet operatørlåsen.

Når du tar kontakt med operatøren får du en kode som fjerner operatørlåsen. Denne koden får du helt gratis når bindingstiden er over. Ønsker du å låse opp mobilen før dette, må du betale et bruddgebyr. Det kan også være at mobiloperatøren ikke vil gi deg koden før perioden er over.

Hva er forskjellen mellom bindingstid og operatørlås?

Forskjellen mellom bindingstid og operatørlås er at med bindingstid er du forpliktet til å betale for et bestemt abonnement i en gitt periode. Med operatørlås får du derimot en sperre på mobilen som gjør det umulig å bruke mobilen med andre operatører. På den måten er mobiloperatøren sikker på at du ikke kan bytte operatør.

Som privatkunde kan du ha operatørlås eller bindingstid i maksimalt tolv måneder, mens for bedrifter kan bindingstiden være på inntil to år. Ønsker du å bytte abonnement før bindingstiden er over må du betale et bruddgebyr. Størrelsen på bruddgebyret avhenger av ditt månedlige beløp og hvor mange måneder du har igjen av perioden.

Siden bindingstid følger abonnementet og operatørlåsen telefonen, er det teoretisk mulig å ha både bindingstid og operatørlås samtidig.

Fordeler med operatørlås

Selv om det ikke er standard med operatørlås i dag, finnes det likevel noen fordeler med å låse mobilen til en bestemt operatør.

 1. Du kan kjøpe mobilen til en kraftig redusert pris. I enkelte tilfeller kan du få mobilen helt gratis.
 2. Mobilen kan ikke låses til operatøren i mer enn tolv måneder.
 3. Du kan oppnå lavere kostnader, så sant mobilabonnementet passer for deg og ditt bruk.

Ulemper med operatørlås

Trass i enkelte fordeler, er det også visse ulemper med å ha operatørlås på mobilen.

 1. Du kan ikke fritt velge hvilket abonnement du vil ha.
 2. Kan ikke benytte andre enn den ene leverandøren.
 3. Du må vente i tolv måneder før du kan bytte abonnement.
 4. Abonnementene med operatørlås er gjerne blant de dyreste.
 5. Du må betale ekstra gebyr om du ønsker å låse opp mobilen før perioden er over.

Hvordan sjekke om mobilen er operatørlåst

Har du kjøpt mobiltelefon og abonnement samtidig, men er usikker på om mobilen er operatørlåst eller ikke, finnes det en enkel måte å sjekke dette på. Alt du trenger å gjøre er å sette inn et SIM-kort fra en annen leverandør.

Om mobilen fungerer som normalt, og du får opp både PIN-kode og PUK-kode, er ikke mobilen operatørlåst. Du kan med andre ord selv bytte operatør og vil fremdeles kunne bruke den samme mobilen. Før du gjør dette bør du sjekke at du ikke har bindingstid på abonnementet.

Om du ikke kan bruke mobilen som normalt og får opp feilmeldinger er mobilen operatørlåst.

Hvilke mobiloperatører har operatørlås

Operatørlås på mobilen hører i grunnen til fortiden. De største mobiloperatørene, som ICE, Telia og Telenor, har alle gått vekk fra dette. Hvis du kjøper en ny mobil i dag, er det derfor svært lite sannsynlig at denne blir låst til en operatør. Kjøper du derimot en brukt mobiltelefon, er det en teoretisk mulighet for at tidligere eier ikke selv har fristilt mobilen etter at perioden var omme. Skulle dette være tilfelle kan du ta kontakt med kundesupport og be dem låse opp mobilen.

Hensikten med operatørlås på mobil

Den store konkurransen mellom mobiloperatører har pågått i lang tid. I dag er det pris og inkludert datamengde det konkurreres om, tidligere var det prisen på mobiltelefonen. Når du kjøpte en telefon til 1 krone med visse abonnementer låste du deg til samme operatør i ett år.

På denne måten tiltrakk mobiloperatørene seg kunder, beholdt kundene over en lengre periode, og kunne samtidig tilby kundene telefonen de ønsket til en hyggelig pris. I dag er ikke dette noe selskaper som selger mobiltelefonen tjener penger på. Dette er fordi det finnes flere operatører å velge mellom enn tidligere, og dagens forbrukere vil ha friheten til å både velge operatør og mobilabonnement selv.

Oppsummering

 1. Med operatørlås vil mobilen være låst til en bestemt operatør, og kan ikke brukes med SIM-kort fra andre leverandører.
 2. Du er samtidig bundet til et bestemt abonnement gjennom en periode på tolv måneder.
 3. Etter endt periode vil ikke operatørlåsen låses opp automatisk.
 4. Du må ta kontakt med kundesupport til den aktuelle operatøren for å få koden for å oppheve operatørlåsen.
 5. Frem til 2015 var det svært vanlig å kjøpe mobil med operatørlås. I dag selges derimot de fleste mobiler uten operatørlås, selv om de kjøpes med abonnement.
 6. Har du derimot kjøpt en brukt telefon, kan denne ha operatørlås.
 7. Du kan enkelt sjekke om mobilen er operatørlåst eller ikke ved å sette inn SIM-kort fra en annen operatør.
Back To Top